Alumni EESTEC LC Ljubljana

Alumni sekcija društva EESTEC v Ljubljani se je ustanovila z namenom, da bi se nekdanjih aktivni člani društva lahko povezovali, komunicirali in nenazdanje družili tudi po končanem študiju.

Kaj je EESTEC?

EESTEC je evropsko združenje študentov elektrotehnike in računalništva (Electrical Engineering STudents European assoCiation). Poslanstvo in vizija EESTEC-a sta vse od ustanovitve naprej povezava oz. vzpostavitev t.i. trikotnika “študent” – “industrija” – “študij”.

Več o društvu si lahko preberete na uradni spletni strani: www.eestec-lj.org

Kdo je lahko Alumni?

Glede na 14. člen društvenega statuta so lahko Alumni člani vsi nekdanji aktivni člani, s posebnimi zaslugami za delovanje društva v preteklosti t.j. organizacija oz. pomoč pri organizaciji vsaj enega mednarodnega projekta. Pravice imajo izenačene z Neaktivnimi člani. Zaključen študij ni pogoj.

Alumni sekcija in 5 let delovanja

Alumni sekcija deluje na neformalnem nivoju in je kot taka aktivnejša od leta 2009, ko je bila organiziran 1. večji dogodek t.i. Alumni večerja. Po letu 2009 se Alumni večerje tradicionalno odvijajo v mesecu oktobru ali novembru vsako leto. V letu 2018 alumni sekcija šteje 114 članov.